Zabýváme se realizací dodávek vnitøních dveøí a zárubní.

 Nabízíme:
 • standartní dveøe
 • specialní dveøe
 • typové a atypické dveøe
 • posuvné dveøe
 • požární dveøe
 • bezpeènostní dveøe
 • protihlukové dveøe
 • žáruvzdorné dveøe
 • prosklené stìny
 • požáøní stìny

 Dveøe a zárubnì nabízíme v provedení:

 • fólie
 • CPL laminát
 • dýha

Ke všem výrobkùm nabízíme kompletní servis:

 • pøedvedení vzorkù
 • zamìøení
 • dopravu
 • montáž

Zpracování cenové nabídky a poradenská èinnost patøí samozøejmì k bezplatným službám.

Pro vytvoøení cennové nabídky, nebo v pøípadì jakýkoliv dotazù neváhejte kontaktovat.

tel: 606 200 700
e-mail: info@dverestrambersky.cz

ofirme.jpg, 253kB
Prodej a montហdveøí, zárubní a skel. Specializujeme se na interierové, posuvné, protipožární, zvukotìsné, bezpeènostní dveøe. Dále prosklené stìny, typové a atypicky provedené. Montáže dveøí jsme schopní provádìt v tìchto mìstech a jejích pøilehlých obcí - Nový jièín, Štramberk, Kopøivnice, Pøíbor, Frenštát pod Radhoštìm, Hranice, Valašské Meziøíèí, Studénka, Odry, Mošnov, Fulnek, Hranice na Moravì, Frýdek-Místek, Ostrava. Výroba dveøí, výrobce dveøí
Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2009