Povrchy dveøí

Nejpoužívanìjší dekory døeva

Dekory døevo
Interiérové dveøe dodáváme ve tøech základních variantách povrchù – dýha, CPL laminát a fólie.

Dýha

Dýha je pøírodní materiál s charakteristickou barvou a kresbou døeva. Pøípadné odchylky v odstínu a kresbì jsou pøirozenou vlastností døeva a jsou známkou jeho originality a nezamìnitelnosti. Vnitøní dveøe a obložkové zárubnì s tímto povrchem vyrábíme v tomto sortimentu dýh:

Bílá
Bílá
Buk
Buk
Dub
Dub
Javor
Javor
Olše
Olše
Oøech
Oøech

Fólie

Ekonomickou variantou povrchové úpravy zárubní a dveøí je fólie. Fólie je stejnì jako CPL laminát barevnì stálá a nabízíme ji v nìkolika dekorech døevin:

Bílá
Bílá
Buk
Buk
Dub
Dub
Javor
Javor
Olše
Olše
Oøech
Oøech

CPL – støednìtlaký laminát

Charakteristickou vlastností dveøí s povrchovou úpravou CPL – støednìtlakým laminátem je vìtší otìruvzdornost, barevná stálost a snadná údržba povrchu. Alternativnì lze volit povrch HPL – vysokotlaký laminát. Vnitøní dveøe a zárubnì CPL prodáváme v tìchto dekorech:

Bílá
Bílá
Buk
Buk
Dub
Dub
Javor
Javor
Olše
Olše
Oøech
Oøech


Pro další informace volejte na tel: 606 200 700 nebo pište na info@dverestrambersky.cz
Prodej a montហdveøí, zárubní a skel. Specializujeme se na interierové, posuvné, protipožární, zvukotìsné, bezpeènostní dveøe. Dále prosklené stìny, typové a atypicky provedené. Montáže dveøí jsme schopní provádìt v tìchto mìstech a jejích pøilehlých obcí - Nový jièín, Štramberk, Kopøivnice, Pøíbor, Frenštát pod Radhoštìm, Hranice, Valašské Meziøíèí, Studénka, Odry, Mošnov, Fulnek, Hranice na Moravì, Frýdek-Místek, Ostrava. Výroba dveøí, výrobce dveøí
Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2009