ZÁRUBNÌ pro jedno a dvoukøídlé dveøe

ZÁRUBNÌ pro jedno a dvoukøídlé dveøe

ZÁRUBNÌ se svìtlíky

U zárubní s horním, boèním svìtlíkem, je nutné zamìøení pøímo na místì.

ZÁRUBNÌ se svìtlíky

Ceny palatí pro výšku stavebního otvoru do 240cm.
* Ceny platí pro dýhy Dub, Buk, Mahagon, Bøíza, Javor, Olše.
* Dýha Bìlìný dub, Tøešeò, Oøech, Zebrano a Wenge + 450,- Kè.Pro další informace volejte na tel: 606 200 700 nebo pište na info@dverestrambersky.cz
Prodej a montហdveøí, zárubní a skel. Specializujeme se na interierové, posuvné, protipožární, zvukotìsné, bezpeènostní dveøe. Dále prosklené stìny, typové a atypicky provedené. Montáže dveøí jsme schopní provádìt v tìchto mìstech a jejích pøilehlých obcí - Nový jièín, Štramberk, Kopøivnice, Pøíbor, Frenštát pod Radhoštìm, Hranice, Valašské Meziøíèí, Studénka, Odry, Mošnov, Fulnek, Hranice na Moravì, Frýdek-Místek, Ostrava. Výroba dveøí, výrobce dveøí
Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2009