Spolupracujeme

Zednictví
Jiøí Holub
Na Lani 229, 741 01 Nový Jièín - Louèka
IÈ: 623 18 845


Sádrokartonáøské práce
Petr Buš
Jièínská 271, 741 01 Nový Jièín - Louèka
IÈ: 703 30 042


Tesaøské práce - altány, pergoly, pøístøešky
Milan Segea


Truhlaøská výroba, nábytek, kuchynì
Radovan Vahlík
IÈ: 478 67 221


Prodej a montហdveøí, zárubní a skel. Specializujeme se na interierové, posuvné, protipožární, zvukotìsné, bezpeènostní dveøe. Dále prosklené stìny, typové a atypicky provedené. Montáže dveøí jsme schopní provádìt v tìchto mìstech a jejích pøilehlých obcí - Nový jièín, Štramberk, Kopøivnice, Pøíbor, Frenštát pod Radhoštìm, Hranice, Valašské Meziøíèí, Studénka, Odry, Mošnov, Fulnek, Hranice na Moravì, Frýdek-Místek, Ostrava. Výroba dveøí, výrobce dveøí
Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2009