Kontakty

Pavel Štramberský
Námìstí 34
742 31 Starý Jièín

Tel: +420 606 200 700
E-mail: info@dverestrambersky.cz
Internet: www.dverestrambersky.cz

Fakturaèní údaje
Vlènov 88
742 31 Starý Jièín
IÈ: 61625540

Dotazy, pøipomínky, objednávky

Políèka oznaèená * jsou povinná a je nutné je vyplnit.
*
*
Prodej a montហdveøí, zárubní a skel. Specializujeme se na interierové, posuvné, protipožární, zvukotìsné, bezpeènostní dveøe. Dále prosklené stìny, typové a atypicky provedené. Montáže dveøí jsme schopní provádìt v tìchto mìstech a jejích pøilehlých obcí - Nový jièín, Štramberk, Kopøivnice, Pøíbor, Frenštát pod Radhoštìm, Hranice, Valašské Meziøíèí, Studénka, Odry, Mošnov, Fulnek, Hranice na Moravì, Frýdek-Místek, Ostrava. Výroba dveøí, výrobce dveøí
Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2009