Zakladní nabídka interierových dveøí

Lak bílý od 833 Kè
Fólie od 1195 Kè
Lamino od 1500 Kè
Lak bílý od 1308 Kè
Fólie od 1795 Kè
Lamino od 2250 Kè
Lak bílý od 1608 Kè
Fólie od 2250 Kè
Lamino od 2650 Kè
Fólie od 2950 Kè
Lamino od 3490 Kè
 
Fólie od 2700 Kè
Lamino od 2990 Kè
Fólie od 1890 Kè
Lamino od 2490 Kè
Cena od 2590 Kè
 
Cena od 3290 Kè
 
Cena od 3290 Kè
Cena od 3280 Kè
Cena od 3890 Kè
Cena od 3890 Kè
Cena od 2990 Kè
Cena od 2990 Kè
Cena od 3690 Kè
Cena od 3690 Kè
Cena od 3590 Kè
Cena od 3590 Kè
Cena od 3390 Kè
Cena od 3490 Kè
Cena od 3590 Kè
 
Cena od 2850 Kè
 
Fólie od 2090 Kè
Lamino od 2850 Kè
Cena od 3050 Kè
 
Fólie od 2090 Kè
Lamino od 2850 Kè
Cena od 2850 Kè
Cena od 3390 Kè
Bíle hladké
Bíle hladké
lakované od 833 Kè
folie od 1195 Kè
Plné
Plné
folie od 1195 Kè
lamino od 1650 Kè
Sklo 2/3
Sklo 2/3
folie od 1795 Kè
lamino od 2250 Kè
Vertika
Vertika
folie od 1890 Kè
lamino od 2590 Kè
Sklo 3/4
Sklo 3/4
folie od 2250 Kè
lamino od 2650 Kè
Quadra plné
Quadro plné
folie od 2650 Kè
lamino od 2990 Kè
Quadra sklo
Quadro sklo
folie od 2700 Kè
lamino od 2990 Kè
Dominant plné
Dominant plné
folie od 2900 Kè
lamino od 3490 Kè
Dominant sklo
Dominant sklo
folie od 2950 Kè
lamino od 3490 Kè

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Dodáváno v površích dub, buk, olše, tøešeò, javor, oøech v rozmìrech 60-90 cm, 125 a 145.
Zárubnì ke dveøím ze základní nabídky fólie 1750,- a lamino 1890,-.

Pro další informace volejte na tel: 606 200 700 nebo pište na info@dverestrambersky.cz

Další typy interierových dveøí


zpìt na výber dveøí

MODEST cpl+folie

MODEST cpl+folie
zpìt na výber dveøí

MODEST pøírodní dýha

MODEST pøírodní dýha
zpìt na výber dveøí

MODEST+ rámová dýha

MODEST+ rámová dýha

zpìt na výber dveøí

PORT cpl+folie

PORT cpl+folie
zpìt na výber dveøí

PORT pøírodní dýha

PORT pøírodní dýha

zpìt na výber dveøí

KLASIK cpl+folie

KLASIK cpl+folie
zpìt na výber dveøí

KLASIK pøírodní dýha

KLASIK pøírodní dýha

zpìt na výber dveøí

STYL cpl+folie

STYL cpl+folie
STYL cpl+folie
zpìt na výber dveøí

STYL pøírodní dýha

STYL pøírodní dýha
zpìt na výber dveøí

STYL rámová dýha

STYL rámová dýha

zpìt na výber dveøí

KLERMONT pøírodní dýha

KLERMONT pøírodní dýha
zpìt na výber dveøí

KLERMONT cpl+folie

KLERMONT cpl+folie

Dveøe a zárubnì jsou urèeny pro užívání v interiéru. Hraz_05.jpg

Konstrukci dveøního køídla tvoøí rám z MDF nebo smrkového masivu. Výplò je zhotovena z odlehèené, pevné dutinkové døevotøískové desky. Tento robustní celek je opláštìn døevotøískovou deskou, nebo deskou z MDF tloušky 3mm potaženou povrchovì vysoce odolnou laminátovou fólií CPL, pøípadnì HPL v dekorech rùzných døevin a barev.

rez_dvere.jpgDTD_d__r.jpgDutinkov___DTD_2.jpg

Provedení dveøí - otoèné, posuvné - plné, nebo prosklené dle níže uvedených vzorù. Místo prosklení je možné využít kazeta. Na pøání lze zhotovit tvar prosklení dle požadavku zákazníka.

Dveøe jsou standardnì osazeny tøemi závìsy v povrchové úpravì nikl a dozickým, WC nebo vložkovým zámkem s rozteèí 72mm.

Prosklení je bìžnì - kùra èirá, kùra bronz, master carre k__ra_cira.jpgskla_kura_bronz.jpgmaster_carre.jpg

Zasklívací rámeèky jsou vyrobeny z MDF potaženy shodnou fólií s dekorem dveøí, pøípadnì fólií odpovídající typu a provedení dveøí. Variantou jsou místo prosklení kazety.

zaskl__vaci_rov.jpg zaskl__vaci_sik.jpg

Pøi bìžném provedení velmi krátké dodací lhùty

Standardní rozmìry

Jednokøídlé dveøe

Šíøka - 600, 700, 800, 900 Výška - 1970

Dvoukøídlé dveøe

Šíøka - 1250, 1450, 1650 Výška - 1970

Orientace otevírání dveøí
otev__r__n__.jpg

Prodej a montហdveøí, zárubní a skel. Specializujeme se na interierové, posuvné, protipožární, zvukotìsné, bezpeènostní dveøe. Dále prosklené stìny, typové a atypicky provedené. Montáže dveøí jsme schopní provádìt v tìchto mìstech a jejích pøilehlých obcí - Nový jièín, Štramberk, Kopøivnice, Pøíbor, Frenštát pod Radhoštìm, Hranice, Valašské Meziøíèí, Studénka, Odry, Mošnov, Fulnek, Hranice na Moravì, Frýdek-Místek, Ostrava. Výroba dveøí, výrobce dveøí
Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2009