Poslední realizované zakázky

Velké Albrechtice - dveøe a zárubnì lamino Oøech

Starý Jièín - Dub dveøe a zárubnì fólie Javor

Starý Jièín - rodinný dùm lamino dub

Nový Jièín Louèka - rekonstrukce bytu, dveøe a zárubnì

Starý Jièín - rodinný dùm, dveøe a zárubnì

Odry - rekonstrukce bytu, dveøe a zárubnì

Nový Jièín Louèka, restaurace Koruna, vnitøní dveøe, požární dveøe

Frenštát pod Radhoštìm - dveøe a zárubnì, dýha dub

Kopøivnice - dveøe lamino akát

Nový Jièín - dveøe zárubnì fólie buk

Odry - dveøe a zárubnì, fólie buk

Nový Jièín - restaurace Lambáda

Sedlnice - dveøe fólie olše

Nový Jièín - rekonstrukce bytu, dveøe a zárubnì

Starší realizace

RD Ostrava Poruba - dveøe a zárubnì

Frýdek Místek - dveøe a zárubnì

Rekonstrukce bytu Kopøivnice - dveøe a zárubnì

RD Nový Jièín, Lamberk - dveøe a zárubnì

RD Rožnov pod Radhoštìm - dveøe a zárubnì

RD Ostrava, Petøvald - dveøe a zárubnì

RD Nový Jièín, Louèka - dveøe

RD Nový Jièín, Kunín - dveøe a zárubnì

RD Frenštát pod Radhoštìm - dveøe a zárubnì

RD Kopøivnice, Lubina - dveøe a zárubnì

Rekonstrukce domu Hranice na Moravì - dveøe a zárubnì

RD Kozlovice - dveøe a zárubnì

RD Suhdol nad Odrou - dveøe a zárubnì

RD Hodslavice u Nového Jièína - dveøe a zárubnì

RD Kopøivnice, Vlèovice - dveøe a zárubnì

Rekonstrukce bytu Nový Jièín, Louèka - dveøe a zárubnì

Prodej a montហdveøí, zárubní a skel. Specializujeme se na interierové, posuvné, protipožární, zvukotìsné, bezpeènostní dveøe. Dále prosklené stìny, typové a atypicky provedené. Montáže dveøí jsme schopní provádìt v tìchto mìstech a jejích pøilehlých obcí - Nový jièín, Štramberk, Kopøivnice, Pøíbor, Frenštát pod Radhoštìm, Hranice, Valašské Meziøíèí, Studénka, Odry, Mošnov, Fulnek, Hranice na Moravì, Frýdek-Místek, Ostrava. Výroba dveøí, výrobce dveøí
Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2009