Bezpeènostní dveøe

Základ dveøí tvoøí rám z tvrdého døeva, na kterém je uložen tøíbodový bezpeènostní zámek TRILOGIA. Jsou použity bezpeènostní závesy TKZ 50/3 se zesíleným høbetem proti vysazení.

B2 - montují se do stávající ocelové zárubnì CgH, ChU, bezpeènostní tøída II.
B3 - montují se do zpevnìné ocelové zárubnì CgH, ChU, bezpeènostní tøída III.

Základ dveøí tvoøí rám z tvrdého døeva, na kterém je uložen tøíbodový bezpeènostní zámek TRILOGIA. Dveøe jsou opatøeny výplní s požární odolností 30 minut a ocelovou møíží proti prùniku. Jsou použity bezpeènostní závìsy TKZ 50/3 se zesíleným høbetem proti vysazení.

Povrchová úprava: laminát: bílé, buk, hruška, oøech, javor, dub

JEDNOKØÍDLÉ - V݊KA 1970 MM
šíøe (mm) B2 B3
800 7850,- 8950,-
900 7850,- 8950,-
Dveøe bezpeènostní

Pro další informace volejte na tel: 606 200 700 nebo pište na info@dverestrambersky.cz

Prodej a montហdveøí, zárubní a skel. Specializujeme se na interierové, posuvné, protipožární, zvukotìsné, bezpeènostní dveøe. Dále prosklené stìny, typové a atypicky provedené. Montáže dveøí jsme schopní provádìt v tìchto mìstech a jejích pøilehlých obcí - Nový jièín, Štramberk, Kopøivnice, Pøíbor, Frenštát pod Radhoštìm, Hranice, Valašské Meziøíèí, Studénka, Odry, Mošnov, Fulnek, Hranice na Moravì, Frýdek-Místek, Ostrava. Výroba dveøí, výrobce dveøí
Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2009