Dveøe posuvné

Posuné dveøe od 4500 Kè bez DPH. V cenì jsou dveøe + zárubeò, bez montáže a kliky.
Pro další informace volejte na tel: 606 200 700 nebo pište na info@dverestrambersky.cz

Dveøe posuvné
Dveøe posuvné

Stavební pouzdra

U tìchto posuvných dveøí je køídlo zavìšeno v systému posuvné mechaniky stavebního pouzdra a zasouvá se do nìho. Stavební pouzdro je souèástí stìny, je montováno do pøedem pøipraveného otvoru a podle typu stìny je buï omítnuto nebo obloženo sádrokartonem.

Stavební pouzdra
Prodej a montហdveøí, zárubní a skel. Specializujeme se na interierové, posuvné, protipožární, zvukotìsné, bezpeènostní dveøe. Dále prosklené stìny, typové a atypicky provedené. Montáže dveøí jsme schopní provádìt v tìchto mìstech a jejích pøilehlých obcí - Nový jièín, Štramberk, Kopøivnice, Pøíbor, Frenštát pod Radhoštìm, Hranice, Valašské Meziøíèí, Studénka, Odry, Mošnov, Fulnek, Hranice na Moravì, Frýdek-Místek, Ostrava. Výroba dveøí, výrobce dveøí
Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2009