Zvukotìsné dveøe

Zvukovì izolaèní dveøe jsou vhodné k dokonalému odhluènìní bìžných provozních prostor, ložnic, pracoven od chodeb. Zvukotìsné dveøe svými vlastnostmi jsou ideální jako vstupní dveøe do bytu.
Dveøe josu speciálnì konsturovány a doplnìný o zvukoizolaèní doplòky.

Hladké bílé (32 dB)
Hladké bílé (32 dB)
od 2433 Kè
Kašírované dekor (32 dB)
Kašírované dekor (32 dB)
od 2795 Kè
Kašírované bílé (32 dB)
Kašírované bílé (32 dB)
od 2795 Kè
Laminované dekor (32 dB)
Laminované dekor (32 dB)
od 3250 Kè
Laminované bílé (32 dB)
Laminované bílé (32 dB)
od 3250 Kè

Ceny jsou uvedeny bez DPH v šíøce 60cm.

Pro další informace volejte na tel: 606 200 700 nebo pište na info@dverestrambersky.cz

Prodej a montហdveøí, zárubní a skel. Specializujeme se na interierové, posuvné, protipožární, zvukotìsné, bezpeènostní dveøe. Dále prosklené stìny, typové a atypicky provedené. Montáže dveøí jsme schopní provádìt v tìchto mìstech a jejích pøilehlých obcí - Nový jièín, Štramberk, Kopøivnice, Pøíbor, Frenštát pod Radhoštìm, Hranice, Valašské Meziøíèí, Studénka, Odry, Mošnov, Fulnek, Hranice na Moravì, Frýdek-Místek, Ostrava. Výroba dveøí, výrobce dveøí
Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2009