Protipožární dveøe

Nabízíme kompletní nabídku dveøí døevìných v rozmìrech 60-90, 125/145 a požární odolnosti 30, 45, 60. Mùžeme dodat i dveøe prosklené nebo atypické dveøe, stìny dle pøání zákazníka, vèetnì zamìøení doprav a odborné montáže.

Laminatové dekor
Laminatové dekor
od 3300 Kè
Laminatové bílé
Laminatové bílé
od 3300 Kè
Kašírované dekor
Kašírované dekor
od 2860 Kè
Kašírované bílé
Kašírované bílé
od 2860 Kè
Claudius dekor
Claudius dekor
od 4560 Kè
Claudius bílé
Claudius bílé
od 3550 Kè
Odysseus dekor
Odysseus dekor
od 4560 Kè
Odysseus bílé
Odysseus bílé
od 3550 Kè
Troja dekor
Troja dekor
od 4560 Kè
Troja bílé
Troja bílé
od 3550 Kè
Hladké bílé
Hladké bílé
od 2760 Kè
Silvie 2K
Silvie 2k
od 16200 Kè
Silvie 5K
Vlasta 5k
od 16350 Kè
Silvie 3K
Silvie 3k
od 16250 Kè

Ceny jsou uvedeny bez DPH v šíøce 60cm.

Pro další informace volejte na tel: 606 200 700 nebo pište na info@dverestrambersky.cz

Prodej a montហdveøí, zárubní a skel. Specializujeme se na interierové, posuvné, protipožární, zvukotìsné, bezpeènostní dveøe. Dále prosklené stìny, typové a atypicky provedené. Montáže dveøí jsme schopní provádìt v tìchto mìstech a jejích pøilehlých obcí - Nový jièín, Štramberk, Kopøivnice, Pøíbor, Frenštát pod Radhoštìm, Hranice, Valašské Meziøíèí, Studénka, Odry, Mošnov, Fulnek, Hranice na Moravì, Frýdek-Místek, Ostrava. Výroba dveøí, výrobce dveøí
Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2009